VELKOMMEN TIL KOMMON.NU!

KOMMON er en nystartet virksomhed, der yder procesrådgivning i byggesager. Specialet er de komplekse og langvarige forløb i forbindelse med transformation og renovering af almene boligområder. KOMMON hjælper med at udvikle helhedsplaner og understøtter samarbejdet og kommunikationen mellem de mange interessenter – beboere, afdelingsbestyrelser, boligorganisationer, administrationsselskaber, driftsmedarbejdere, rådgivere, Landsbyggefonden, kommuner, boligsociale medarbejdere, naboer osv.

KOMMON er etableret af arkitekt maa og proceskonsulent Line Eriksen, der har mange års erfaring med udarbejdelse af helhedsplaner, interessentsamarbejde og kommunikation. KOMMON yder konsulentbistand til organisationer, myndigheder og virksomheder – enten direkte eller som underrådgiver i totalrådgiverteams med bl.a. arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter.

Siden her er under udvikling – så hvis du vil høre mere er du velkommen til at kontakte Line direkte  på mail le@kommon.nu eller telefon 51 72 40 22